Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Název práce: Symetrie diferenciálních operátorů

Školitel: doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Oficiální zadání:
The student will focus on symmetries of physically important differential operators such as Laplace and Dirac etc. or systems of operators. The general aim is to understand existence, construction a and algenraic structure of symmetries in the flat case to make an inroad to the curved case. Particular specialisation will be chosen later.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 981545 od 2.8.2011