Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Syntetické applikace nového katalyzátoru Cu(I) imobilizovaného na slabě kyselé akrylátové pryskyřici

Školitel: doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979614 od 2.8.2011