Doktorské studium

Studijní obor Anorganická chemie

Název práce: Syntéza a spektroskopické vlastnosti koloidních nanočástic v systémech "ZnGaON" a "ZnCuOS"

Školitel: Prof. Dr. Lubomír Špaňhel


Literatura:
APARICIO, C., J. FILIP, K. MACHALOVA-SISKOVA, M. MASHLAN a Lubomír ŠPAŇHEL. Fe-lactate mediated formation of ZnO sols and self-organized nanorod assemblies. Journal of Sol-Gel Science and Technology, Dordrecht: Springer Science + Business Media, 2014, roč. 72, č. 3, s. 655-662. ISSN 0928-0707. doi:10.1007/s10971-014-3553-8., TOSCANI, Siro, Olivier HERNANDEZ, Claudia APARICIO a Lubomír ŠPAŇHEL. Glass formation and confined melting in sol-gel derived nano- ZnO aggregates. Journal of Sol-Gel Science and Technology, Dordrecht: Springer Netherlands, 2014, roč. 69, č. 2, s. 457-463. ISSN 0928-0707. doi:10.1007/s10971-013-3184-5.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 965121 od 2.8.2011