Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Syntéza a termodynamická stabilita nanoslitin

Školitel: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Předběžné zadání:
Práce je zaměřena v experimentální oblasti na syntézu a studium stability bimetalických nanočástic kovů na bázi Ni, Cu, Pt nebo Pd. V teoretické rovině se předpokládá aktivita studenta v oblasti výpočtů fázových diagramů metodou CALPHAD. Předpokládá se zvládnutí spektrálních metod charakterizace nanočástic a metodik termické analýzy.
Literatura:
KRYŠTOFOVÁ, Anna, Milena PREMOVIC, Svatava POLSTEROVÁ, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK a Jiří SOPOUŠEK. Solvothermal AuNi Nanoparticle Synthesis and Characterization. In NANOTEXNOLOGY 2016. 2016., Introduction to metal-nanoparticle plasmonics. Edited by Matthew Pelton - Garnett W. Bryant. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Inc., 2013. 275 p. ISBN 9781118583043., SOPOUŠEK, Jiří, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Vít VYKOUKAL, David ŠKODA, Aleš STÝSKALÍK, Ondřej ZOBAČ, Jan VŘEŠŤÁL, Aleš HRDLIČKA a Jan ŠIMBERA. Ag-Cu Colloid Synthesis: Bimetallic Nanoparticle Characterisation and Thermal Treatment. Journal of Nanomaterials, USA: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "Art. ID 638964", s. 1-13. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2014/638964.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 950919 od 2.8.2011