Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Synthézy nano-částic, studium jejich vlastností a technologické aplikace

Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.


Poznámka:
I pro studenty Ustavu fysikální elektroniky


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976558 od 2.8.2011