Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Teoretické studium nevazebných interakcí sacharidů

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Předběžné zadání:
The work within this theme will be focused to study non-bonding interaction of carbohydrates with different molecular moieties. The studied complexes will be chosen from the PBD database crystal structures. Small representative models of the carbohydrate complexes will be created. These models will be studied by means of the computational chemistry, where DFT and correlated ab intio methods will be employed.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1038082 od 2.8.2011