Doktorské studium

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Název práce: "The rapid growth of poor areas of the City of Jaipur and its social, cultural, ecological and economic sonsequences".

Školitel: doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 780847 od 2.8.2011