Doktorské studium

Studijní obor Fyziologie živočichů

Název práce: Toxické účinky ligandů Ah receptoru v pokročilých modelech plicních buněk

Školitel: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Oficiální zadání:
Toxické ligandy receptoru pro aromatické uhlovodíky (Ah receptoru; AhR) představují významnou skupinu environmentálních polutantů negativně ovlivňujících vznik chronických onemocnění i nádorů v plicní tkáni. Cílem práce je, s využitím moderních in vitro modelů specifických populací plicních buněk (především alveolárních epiteliálních buněk typu 2 (AE2) analyzovat jak dopady těchto látek na cílovou populaci, tak přispět k poznání přirozené úlohy AhR v plicních epiteliálních buňkách. Práce bude zaměřena především na studium AhR signalizace a její úlohy v regulaci mezibuněčné komunikace, buněčné proliferace a fenotypu AE2 buněk, a to včetně kontroly metabolismu xenobiotik.
Literatura:
The AH receptor in biology and toxicology. Edited by Raimo Pohjanvirta. Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. xiii, 533. ISBN 9780470601822.
Poznámka:
Další primární literatura je k dispozici u školitele.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 978528 od 2.8.2011