Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Transkulturní analýza "folktaxonomie"

Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Předběžné zadání:
Pojem folktaxonomie označuje nativní klasifikační soustavy, které příslušníci různých kultur používají k označení a organizaci určité třídy věcí, jevů nebo objektů, například rostlin, živočichů, hornin a minerálů, barev, nemocí, příbuzenských systémů a podobně. Při analýze folktaxonomií kognitivní antropologie vychází z předpokladu, že existuje určitý pevný a omezený soubor principů a pravidel, které tvoří specifickou „kulturní gramatiku“ každé společnosti. Cílem práce komparační studie klasifikačních systémů vybraných kultur a společností z perspektivy sdílených „vnitřních modelů reality“ příslušníků zkoumané kultury.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 807819 od 2.8.2011