Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Trinukleotidové repetice v elektrochemické analýze DNA

Školitel: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Oficiální zadání:
Výzkum repetitivních struktur v oligonukleotidovém (ODN) řetězci podmiňuje celou řadu geneticky podložených nemocí. Disertace se zaměří na studium funkce a struktury oligonukleotidovych (ODN) řetězců pomocí elektrochemických, spektrálních a separačních metod. První výsledky ukazují, že trinukleotidové repetice vykazují specifické elektrochemické odezvy, odrážející strukturní změny ODN. Pro detailnější studium strukturního polymorfismu budou využity znalosti o interakcích ODN s magnetickými mikro a nanočásticemi (magnetic beads).
Literatura:
HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Dependence of adenine isolation efficiency on the chain length evidenced using paramagnetic particles and voltammetry measurements. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 2009, roč. 321, č. 10, s. 1474-1477. ISSN 0304-8853.,
TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN, Iva KEJNOVSKÁ, Michaela VORLÍČKOVÁ, Zdeňka BALCAROVÁ a Kamila NEPLECHOVÁ. Electrochemical and CD spectroscopy study of DNA and RNA hairpins. In International Symposium on Frontiers of Electrochemical Science and Technology - Book of Abstracts. Xi an, China: Xiamen University, 2009. s. P11, 1 s.,
ZEMÁNEK, Michal, Markéta FIALOVÁ a Michaela VORLÍČKOVÁ. Konformační vlastnosti trinukleotidových motivů (TGG)n a (CCA)n: formování, stabilita a kompetice tetraplexů a klasického heteroduplexu. In Symposium teoretické a aplikované biofyziky. Program a soubory sdělení. České Budějovice. 2003.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 965105 od 2.8.2011