Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Úloha adipokinů produkovaných senescentními buňkami na vznik a rozvoj komplexních onemocnění u člověka

Školitel: doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.


Poznámka:
Téma je vyhrazeno pro Petera Lenárta.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 779444 od 2.8.2011