Doktorské studium

Studijní obor Ekologie

Název práce: Úloha suchozemských plžů v potravních řetězcích

Školitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.


Poznámka:
Téma je rezervováno pro Tomáše Němce.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 928089 od 2.8.2011