Doktorské studium

Studijní obor Mikrobiologie

Název práce: Validace molekulárních metod pro diagnostiku mikrobiálních agens pro potřeby Armády České republiky

Školitel:

Oficiální zadání:
Jedna z důležitých činností lékařských a veterinárních složek působící v rámci Armády České republiky (AČR) spočívá v rychlé a účinné detekci mikrobiálních agens, která mohou představovat rizika pro obyvatelstvo a hospodářství České republiky. V letech 2010 až 2015 byl řešen projekt Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra, který se zabýval vývojem rychlých a komplexních qPCR metodik pro detekci běžných i závažných mikrobiálních agens pro potřeby bezpečnostních složek AČR. V současné době probíhá navazující projekt, který se věnuje multiplexní diagnostice patogenů pomocí MOL-PCR, což je ligázová PCR a vizualizace specifických PCR probíhá pomocí MagPix suspenzní arraye. V rámci tohoto projektu jsou vypracovávány metodiky, které bude nezbytné validovat pro potřeby rutinního použití v diagnostických laboratořích. Téma dizertační práce bude zaměřeno na definování postupů pro validaci takto vzniklých detekčních metodik a jejich standardizaci, tak aby tyto postupy mohly být používány v rámci plnění úkolů zdravotnických složek AČR


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 928135 od 2.8.2011