Doktorské studium

Studijní obor Botanika

Název práce: Vegetace sekundárních stanovišť

Školitel: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Předběžné zadání:
Cílem práce bude charakteristika diverzity sekundárních biotopů, jakými jsou různé typy parků, nebo lesních porostů s dominancí nepůvodních dřevin. Zajímá nás, které faktory ovlivňují diverzitu těchto porostů a které původní druhy ČR jsou schopny osídlovat člověkem vytvořená stanoviště.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980209 od 2.8.2011