Doktorské studium

Studijní obor Biochemie

Název práce: Vliv průtoku v extracelulárním prostředí na biochemické procesy v buňkách

Školitel:

Předběžné zadání:
Nepravidelnosti průtoku krve, případně defekty v jeho vnímání cévními buňkami jsou zásadními faktory vzniku a rozvoje řady kardiovaskulárních onemocnění. S ohledem na četnost těchto onemocnění je mimořádně důležité detailně zmapovat mechanizmy jejich vzniku a identifikovat nové farmakologické cíle pro prevenci a léčbu. Cílem disertační práce bude přispět k rozšíření znalostí ohledně vlivu průtoku v extracelulárním prostředí (proudění krve) na chování buněk vnitřní cévní výstelky. Speciální zřetel bude věnován mechanizmům rozpoznání působení průtoku a převodu mechanického signálu na biochemické signály. Pro tuto práci budou použity in vitro průtokové modely – mikrofluidní čipy, které budou v průběhu práce dále optimalizovány. Chování buněk bude komplexně sledováno pomocí biochemických a molekulárně biologických metod.
Poznámka:
Budoucí školitel: Mgr. Jan Víteček, Ph.D., Biofyzikální ústav AVČR Brno, e-mail: jan.vitecek@ibp.cz, tel.: +420 541 517 104


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 887890 od 2.8.2011