Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Vliv vybraných iontů těžkých kovů na fyziologické procesy lišejníků

Školitel: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Oficiální zadání:
Cílem doktroské disertační práce je kvantifikovat odezvu fyziologických, zejména fotosyntetických procesů lišejníků, respektive jejich autotrofních symbiotických partnerů (fotobiontů) na různé množství iontů těžkých kovů. Předmětem práce je zjistit mezidruhovou variabilitu a iontovou specifitu v odezvě na přídavek těžkých kovů do růstového prostředí lišejníku, respektive jeho fotobionta(ů).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1000365 od 2.8.2011