Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Název práce: Vnímání dostupnosti živin v prostředí rostlinami: analýza signální dráhy mezi aniony a akvaporíny

Školitel: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Předběžné zadání:
Dostupnost minerálních živin, zejména některých aniontů, může významným způsobem ovlivňovat rychlost příjmu vody z půdy do rostliny. Mechanismy, kterými může nedostatek minerálních živin ovlivňovat tok vody v rostlině jsou stále málo prozkoumané. V této práci by měl student experimetálně zjistit základní závislosti a možné mechanismy působemí aniontů na aktivitu akvaporínů v kořenech, které významně ovlivňují celkový tok vody z půdy do rostliny.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980339 od 2.8.2011