Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Výpočty volných energií mezimolekulových interakcí a konformačních změn v biomolekulárních systémech

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976279 od 2.8.2011