Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Využití larev Hermetia illucens na zpracování odpadu

Školitel: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Předběžné zadání:
Larvy mouchy bráněnky (Hermetia illucens, Black soldier fly) jsou využitelné pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Tato biotechnologie skrývá veliký potenciál jak pro přípravu biomasy, tak redukci toxicity odpadu. Cílem práce by byla spolupráce s průmyslovými partnery s cílem vyvinout a optimalizovat technologie využívající bráněnku pro velkoobjemové, plně automatizované zpracování rozložitelného odpadu. SOučástí realizace bude měření kontaminace a toxicity vstupních materiálů a výsledného produktu, měření kontaminace larev, kukel, svleků a dospělců a optimalizace celého biotechnologického procesu (maximální tur-over materiálu, maximální výnos biomasy bráněnek, minimální či naopak maximální přestup kontaminantů do bráněnky ...).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 778980 od 2.8.2011