Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Vývoj a studium molekulárních senzorů malých molekul

Školitel: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Předběžné zadání:
Cílem práce bude návrh a syntéza nových typů molekulárních senzorů malých molekul, které vykazují biologickou aktivitu, např. oxidu uhelnatého nebo sirovodíku. Detekce bude založena na změně spektroskopických vlastností senzorů. Mechanismus detekce bude studován pomocí laserové zábleskové spektroskopie. Vlastnosti nejlepších systémů budou ověřovány v in vitro a in vivo experimentech ve spolupráci s biologickými pracovišti.
Literatura:
KLÁN, Petr a Jakob WIRZ. Photochemistry of Organic Compounds: From Concepts to Practice. 1. vyd. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd., 2009. 584 s. Postgraduate Chemistry Series. ISBN 978-1-4051-9088-6.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 947835 od 2.8.2011