Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Vývoj metod založených na laserové ablaci pro prostorově rozlišenou analýzu

Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Oficiální zadání:
Předmětem tématu bude vývoj technik spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS a laserové ablace ve spojení s optickou spektrometrií indukčně vázaného plazmatu LA-ICP-OES s důrazem na dosažení maximálního prostorového a hloubkového rozlišení pro povrchové mapování a hloubkové profilování široké škály vzorků s rozdílnou matricí. Konečným cílem bude vývoj metodik aplikovatelných pro sledování distribuce vybraných prvků v různých strukturách nebo na různých površích. Téma dále zahrnuje vývoj postupů pro úpravu vzorků či zapojení dalších doplňujících metod pro získání komplexnější informace.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980329 od 2.8.2011