Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Vývoj monolitických stacionárních fází pro analýzu nervových přenašečů

Školitel:

Oficiální zadání:
Dopamin patří mezi nejvýznamnější nervové přenašeče a poruchy jeho metabolismu jsou spojené s nemocemi typu Parkinsonova choroba, deprese, či schizofrenie. Jeho rychlé a citlivé stanovení umožňuje jak včasnou diagnostiku těchto onemocnění, tak i následnou kontrolu léčby.

Disertační zaměří na cílenou přípravu kolon s lepší selektivitou a účinností pro dopamin a jeho metabolity. Povrch monolitických fází bude kontrolován pomocí post-polymerační reakce s vybranými typy funkčních a síťujících monomerů.

Jednotlivé kroky přípravy kolon budou optimalizovány s cílem připravit kolonu umožňující chromatografický screening nervových onemocnění spojených s poruchami metabolismu dopaminu.

V rámci disertační práce budou připraveny monolitické kapilární kolony pro rychlé a účinné separace dopaminu a jeho metabolitů.
Poznámka:
V případě zájmu prosím kontaktujte: Jiří Urban, Ph.D.; 240583@mail.muni.cz; 549498572.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979985 od 2.8.2011