Doktorské studium

Studijní obor Organická chemie

Název práce: Vývoj nových fotoodštěpitelných sloučenin aktivovatelných viditelným světlem

Školitel: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

Předběžné zadání:
Chemická nebo biologická aktivita tzv. fotoaktivovatelných molekul je potlačena přítomností fotomodifikovatelné skupiny, která se následně obnovuje díky fotochemické reakci. Cílem práce bude návrh nových typů těchto látek, jejich následná syntéza a studium jejich reaktivity pomocí laserové zábleskové spektroskopie. Projekt se zaměří na skupiny látek, které umožní studovat některé důležité chemické nebo biologické procesy.
Literatura:
KLÁN, Petr a Jakob WIRZ. Photochemistry of Organic Compounds: From Concepts to Practice. 1. vyd. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd., 2009. 584 s. Postgraduate Chemistry Series. ISBN 978-1-4051-9088-6.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 976264 od 2.8.2011