Doktorské studium

Studijní obor Biomolekulární chemie

Název práce: Vývoj nových paramagnetických metaloléčiv

Školitel: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

Předběžné zadání:
In silico design of ruthenium anticancer drugs. Computational and NMR study of metallodrug binding with macrocyclic carriers.
Literatura:
NOVOTNÝ, Jan, David PŘICHYSTAL, Martin SOJKA, Stanislav KOMOROVSKY, Marek NEČAS a Radek MAREK. Hyperfine Effects in Ligand NMR: Paramagnetic Ru(III) Complexes with 3-Substituted Pyridines. Inorganic Chemistry, American Chemical Society, 2018, roč. 57, č. 7, s. 10000-10011. ISSN 0020-1669. doi:10.1021/acs.inorgchem.7b02440., NOVOTNÝ, Jan, Martin SOJKA, Stanislav KOMOROVSKY, Marek NEČAS a Radek MAREK. Interpreting the paramagnetic NMR spectra of potential Ru(III) metallodrugs: Synergy between experiment and relativistic DFT calculations. Journal of the American Chemical Society, Washington: American Chemical Society, 2016, roč. 138, č. 27, s. 8432-8445. ISSN 0002-7863. doi:10.1021/jacs.6b02749.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 888099 od 2.8.2011