Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: Vztah mezi modulací exprese genů a aktivací telomerázy

Školitel: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.

Oficiální zadání:
Eukaryotické chromosomy jsou na svých koncích chráněny specializovanými nukleoproteinovými komplexy telomer. Při každém buněčném dělení jsou zkracovány, proto je jejich udržování zajišťováno specializovaným enzymem (telomeráza), který je např. u člověka aktivní v zárodečných tkáních a neaktivní v somatických buňkách. K aktivaci telomerázy může dojít neprogramově např. v buňkách rakovinných nebo v odpovědi na genotoxický stress, telomeráza je také aktivována u rostlin pro syntézu telomer de novo nebo v různých fázích buněčného cyklu. V poslední době je věnována pozornost tzv. netelomerickým funkcím telomerázy, protože aktivace telomerázy nemusí odpovídat pouze aktivaci její enzymatické funkce na telomeře. O vetšině těchto funkcí není mnoho známo. Jedny z dosud spekulovaných funkcí představují ovlivnění transkripce genů různých buněčných drah prostřednictvím interakcí s proteinovou podjednotkou telomerázy. Dosavadní zjištění jsou však rozporuplná a lze předpokládat, že telomeráza spíše moduluje expresi genů ve spolupráci s proteiny signálních drah nebo buněčného cyklu. Disertační práce bude proto zaměřena na detekci ovlivnění exprese genů, které jsou spojovány s procesy aktivace telomerázy a popis průběhu tohoto ovlivnění pomocí monitoringu telomerázové aktivity s využitím modelových rostlin nebo zelených řas.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 883417 od 2.8.2011