Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky matematiky

Název práce: Z historie komplexní analýzy

Školitel: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.


Poznámka:
Zájemci o téma o jeho upřesnění kontaktujte školitele doc. Martina Koláře nejprve emailem mkolar@math.muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 980315 od 2.8.2011