Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Životní historie a chování gorily nížinné (Gorilla gorilla gorilla) v zajetí

Školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

Předběžné zadání:
Projekt disertace má následující cíle: 1. Popsat a analyzovat základní znaky životní historie dvou skupin gorily nížinné (Gorilla gorilla gorilla) ze ZOO Praha a WKPRC Lipsko a provést srovnávací analýzu. Podle možnosti provést i analýzu největší evropské skupiny goril nížinných v ZOO Apendoorn, 2. Analyzovat sexuální, agonistické, rodičovské a sociální chování z hlediska ontogeneze jedinců při studiu dynamiky vybraných sociálních interakci u goril nížinných v zajetí. 3. Analyzovat obohacování prostředí a jeho vliv na rozvoj sociální struktury goril nížinných v zajetí 4. Analyzovat dynamiku sociální struktury v souvislosti s ontogenezí mláďat. V případě grantové či jiné finanční podpory doktoranda pak podle možností analyzovat fekální nebo urinární hladiny metabolitů kortizolu, progesteronu a testosteronu a jejich možné vztahy z hlediska životní historie zkoumaných skupin.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 808944 od 2.8.2011