Doktorské studium

Studijní obor Obecná a molekulární genetika

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
2.
Školitel: RNDr. Bohuslav Janoušek, Ph.D.
3.
Školitel: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1021000 od 2.8.2011