Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: doc. Ernst Paunzen, Dr.
2.
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
3.
Školitel: doc. Ernst Paunzen, Dr.
4.
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
5.
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
6.
Školitel: RNDr. Petr Škoda, CSc.
7.
Školitel:
8.
Školitel: prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
9.
Školitel: doc. Ernst Paunzen, Dr.
10.
Školitel: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
11.
Školitel: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
12.
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
13.
Školitel: Mgr. Brankica Šurlan, Ph.D.
14.
Školitel: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1000061 od 2.8.2011