Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.- GÚ PřF MU,
 • prof. RNDr. Ing.Vladislav Kříž, DrSc.- Ostravská univerzita
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.- GÚ PřF MU
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. – GÚ PřF MU (26.5.04)
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.- GÚ PřF MU
 • doc. RNDr. Jaroslav Vašátko, CSc. - GÚ PřF MU
 • doc. Ing. Jan Lacina, CSc. - Ústav geoniky AV ČR Brno (VR 28.5.03)
 • doc. Ing. Josef Elster, CSc. – BF - JU Č.Budějovice (VR 5.10.05)
 • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. Pedagogická fakulta MU
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. - GÚ PřF MU (VR 7.10.15)
 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. - Ústav geoniky AV ČR Brno (VR 7.10.15)

 • Ad hoc
 • RNDr. Martin Culek, Ph.D. – GÚ PřF MU (VR 3.10.12 - Mgr. Vybral)

 • Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. - ČHMU Brno (VR 7.10.09 - Mgr. Kněžínková)

 • RNDr. Vladimír Herber, CSc. - GÚ PřF MU (VR 5.10.11 - Mgr. Jakubínský, VR 5.10.16 - Ing. Minďášová)

 • Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D. - GÚ PřF MU (VR 3.10.12 - Mgr. Babej a Mgr. Kinc)

 • Mgr. Kamil Láska, Ph.D. - GÚ PřF MU (VR 2.10.13 - Mgr. Hrbáček, VR 7.10.15 - Mgr. Ambrožová, VR 5.10.16 - Mgr. Čížková)

 • RNDr. Miroslav Kolář, CSc. - GÚ PřF MU (VR 27.3.13 - Mgr. Púčik)

 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D., Ph.D. - GÚ PřF MU (VR 2.10.13 - Mgr. Caletka, VR 7.10.15 - Mgr. Honek)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 698369 od 2.8.2011