Doktorské studium

Studijní obor Fyzická geografie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. - předseda, Geografický ústav PřF MU
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. - předseda, Geografický ústav PřF MU
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc - předseda, Geografický ústav PřF MU

 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc., Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Jaromír Vašátko, CSc., Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4
 • prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (MŠMT)
 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno (MŠMT)
 • doc. Ing.arch. Jiří Löw, CSc., Löw a spol.s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Husovice (MŠMT)
 • doc. RNDr. Bohumír Jánský, CSc., PřF UK Praha, Katedra fyzické geografie a geoekologie
  Albertov 6, 128 43 Praha 2 (MŠMT)
 • doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc., MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha (MŠMT)
 • doc. RNDr. Jozef Minár, CSc., PřF UKo, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava (MŠMT)
 • doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., Hluboká 5, 639 00 Brno (MŠMT)
 • doc. Ing. Antonín Buček, CSc., MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno (MŠMT)
 • doc. Ing. Jan Lacina, CSc., Ústav geoniky AV ČR Brno (MŠMT)
 • Ing. Jaroslav Ungermann, CSc., Unie pro řeku Moravu, Panská 9, 602 00 Brno (MŠMT)
 • Ing. Josef Hladný, CSc., ČHMÚ, Na Šabatce 17, 143 06 Praha (MŠMT)
 • prof. Ing. Karel Nacházel, DrSc., FASt ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha (MŠMT)
 • prof. Ing. RNDr. Vladislav Kříž, DrSc., PřF OU Ostrava (MŠMT)
 • prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., MFF UK Praha (MŠMT)
 • RNDr. Ivan Sládek, CSc., Katedra fyzické geografie, PřF UK Praha , Albertov 6, 128 43, Praha 2
 • RNDr. Josef Štekl, CSc., ÚFA AV ČR, Boční 11/1401, 141 31 Praha 4, (MŠMT)
 • prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., Katedra mateorológie a klimatologie, MFF UK, Mlynská Dolina pav. F-1, 842 15, Bratislava
 • RNDr. Mojmír Hrádek, CSc., Ústav geoniky AV ČR Brno (MŠMT)
 • prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc., Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovensko
 • RNDr. Marián Ostrožlík, CSc. Geofyzikální ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava, Slovensko
 • doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc., PřF UK Praha, Albertov 6, 128 43 Praha 2

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 790674 od 2.8.2011