Doktorské studium

Studijní obor Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. - předseda, Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc. - předseda, Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. - předseda, Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. - předseda, Geografický ústav PřF MU

 • doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. Geografický ústav PřF MU
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., PřF UP, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
 • Ing. Václav Slaboch, CSc., VÚ geodetický, topografický a kartografický, Zdiby 98, 250 66 (MŠMT)
 • Pplk. Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.,Univerzita obrany, Fak. vojenských technologií, Kounicova 65, 612 00 Brno (MŠMT)
 • prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., FASt ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha (MŠMT)
 • prof. Ing. Lubomír Lauermann, CSc., Brno (MŠMT)
 • doc. Ing. Josef Weigel, CSc., FASt VUT, Veveří 95, 662 37 Brno (MŠMT)
 • prof. Ing. František Miklošík, DrSc., Fillova 12, 638 00 Brno (MŠMT)
 • Ing. Květoslava Brátová, Ph.D,, Americká 1304, 349 01 Stříbro
 • Ing. Oldřich Pašek, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Praskova 194/11, 746 01 Opava

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 793672 od 2.8.2011