Doktorské studium

Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2017/18

Děkan Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity

oznamuje, že

od 1. září 2017 do 30. listopadu 2017 přijímá přihlášky k

doktorskému studijnímu programu

jen pro uchazeče z ČR a SR v těchto oborech:

Matematická analýza; Obecné otázky matematiky
Analytická chemie
Biomolekulární chemie; Genomika a proteomika
Ekotoxikologie; Fyziologie živočichů; Zoologie
Fyzická geografie; Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

pro akademický rok 2017/2018

E-přihláška

Podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Výběr studentů bude proveden na základě přijímacího řízení. Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvůrčí práci uchazeče (zejména diplomová práce, publikace) umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost, znalosti oboru a schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce.

Témata disertačních prací s uvedením školitelů jsou uveřejněna zde. (Studium - Doktorské - Doktorské studijní programy - Témata doktorských prací)

Informace o oborech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek poskytnou předsedové oborových komisí (seznam předsedů oborových komisí je uveden zde) nebo jsou k dosažení na doktorské studijní programy.

Téma dizertační práce a jméno školitele jsou povinné údaje, které je nutno do přihlášky uvést.

Předpokládaný termín přijímacích zkoušek je v průběhu prosince 2017, nebo ledna 2018. Přesný termín spolu s místem konání zkoušky bude uveden v písemné pozvánce, která bude každému uchazeči zaslána poštou.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 68016 od 2.8.2011