Doktorské studium

Studijní obor Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Název práce: Příprava a charakterizace aktivních polovodičových součástek

Školitel: doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

Oficiální zadání:
Aktivní součástky nachází v optice široké uplatnění například jako polarizátory, modulátory nebo detektory. Hlavní náplní této práce bude problematika jejich uplatnění pro studium optických vlastností materiálů v terahertzové oblasti. Tato spektrální oblast je předmětem intenzívního výzkumu posledních let díky dostupnosti nových typů zdrojů tohoto záření, možnostem uplatnění metamateriálů a aplikacím THz záření např. v nedestruktivním testování a neinvazivním vyšetřování. V práci bude proveden návrh a simulace součástek založených na keramikách i na polovodičových materiálech, jejich příprava v čistých prostorách a měření jejich vlastností elektrickými i optickými metodami.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629460 od 2.9.2011