Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Enzymy jako moderní nástroje pro přípravu farmaceutik

Školitel: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Oficiální zadání:
Velký počet farmaceutik jsou chirální látky, které se přirozeně vyskytují ve směsi isomerů. Isomery mají shodné fyzikálně chemické vlastnosti, přesto mohou mít významně odlišné biologické účinky. Varovným příkladem nevhodného použití isomerní směsi je léčivo thalidomid, jehož jeden isomer měl žádoucí sedativní účinky a byl užíván k léčení nevolnosti při těhotenství, zatímco druhý způsoboval vážné malformace plodů. Proto musí být při výrobě nových léčiv zajištěna vysoká selektivita procesu a tak isomerní čistota výsledného produktu bez kontaminace látkami s potenciálními negativními účinky. Enzymy jsou jedním z účinných nástrojů k zajištění potřebné selektivity při výrobě nových léčiv. V rámci diplomové práce budou izolovány a testovány nové enzymové katalyzátory. Bude studována jejich selektivita a identifikovány reakce využitelné ve farmaceutické syntéze. Vybrané reakce budou testovány při kvantitativní přípravě čistých isomerů. Bude studován vztah mezi strukturou těchto enzymů a jejich selektivitou. Získané poznatky budou využity designu nových biokatalyzátorů s optimalizovanou selektivitou pro využití v moderních farmaceutických syntézách.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 578855 od 2.9.2011