Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Název práce: Problematická místa výuky a učebnic středoškolské fyziky – mechanika.

Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Oficiální zadání:
Výklad některých partií mechaniky v standardně používaných středoškolských učebnicích fyziky, včetně oficiálně schválených, je didakticky nevhodný a zavádějící, a často obsahuje velmi podstatné fyzikální chyby. Tuto skutečnost spolu s předpokladem, že uvedené učebnice jsou východiskem jak pro výklad učitelů, tak pro domácí studium žáků, lze považovat za jednu ze zásadních příčin trvale klesající úrovně porozumění absolventů středních škol fyzice, jak je to patrné v prvním semestru bakalářského studia fyziky a fyziky se zaměřením na vzdělávání (tzv. „učitelské“ studium). Cílem práce je vytipovat problematická místa v učebnicích a předložit fyzikálně správný a didakticky vhodný výklad příslušné problematiky, včetně provedení a výkladu demonstračních experimentů tam, kde je to možné.
Literatura:
BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia :mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000. 288 s. ISBN 80-7196-176-0., HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7., HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Bohumila Lencová - Jan Obdržálek - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. 10. ISBN 80-7196-214-7., SVOBODA, Emanuel, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia :mechanika. 5., přepracované vydání,. Praha: Prometheus, 2013. 227 stran. ISBN 9788071964315.
Poznámka:
Podle přihlášek a zaměření doktoranda může dojít k výměně školitele a konzultanta.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 514285 od 2.9.2011