Doktorské studium

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie

Název práce: Srovnávací genomika klinicky významných druhů rodu Staphylococcus

Školitel: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Oficiální zadání:
Celogenomové sekvenování bakteriálních genomů se stalo jednoduché a dostupné, takže v současnosti rychle přibývá množství genomů různých kmenů a stále více i jednotlivých druhů. Tato data mohou být podkladem pro podrobnou analýzu v rámci druhové i mezidruhové diverzity z různých hledisek, z nichž mnohá mají význam v klinické praxi. Analýza tzv. pan-genomu určitých druhů nachází stále větší uplatnění. Pro tuto analýzu se vyvíjejí různé modely a jejich přesnost a použitelnost závisí na daném typu genomu. Cílem disertační práce bude především bioinfornatická analýza stafylokokových a příbuzných genomů s ohledem na jejich evoluci, horizontální přenos genů prostřednictvím mobilních elementů a poznání mechanismů pro virulenci patogenů a jejich úspěšné šíření v prostředí.
Poznámka:
Téma je rezervováno pro Vojtěcha Kovařovice (UČO 408266).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513723 od 2.9.2011