Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Strukturní studie vstupu pikornavirů do buněk

Školitel: Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Oficiální zadání:
Uvolnění genomu z virové partikule a přechod genomu přes biologickou membránu jsou nezbytné kroky ve virové infekci. V současné době nedokážeme popsat mechanismy zajišťují vstup virů do buněk. Pochopení principů doručení virového genomu do buněk pravděpodobně umožní identifikaci nových cílů pro protivirové inhibitory. Pikornaviry budou studovány jako jednoduchý modelový system pro studium doručení genomu do cytoplasmy. Student/ka bude analyzovat infekci pikornavirů ve tkáňových kulturách pomocí kryo-elektronové tomografie. Paralelně bude studovat stejné procesy ve zjednodušených systémech zahrnujících pouze viriony a liposomy s virovými receptory in vitro. Obsah sekundární struktury a mobilita genomu ve virových partikulích bude analyzována pomocí Ramanovy spektroskopie a NMR. Dynamika uvolnění genomu z partikulí bude studována s pomocí fluorescenční mikroskopie. Literatura: Plevka P, Perera R, Cardosa J, Kuhn RJ, Rossmann MG. Crystal Structure of the Hand, Foot, and Mouth Disease Virus, Enterovirus 71. Science. 2012; 336(6086):1274. Meng G, Zhang X, Plevka P, Yu Q, Tijssen P, Rossmann MG. The structure and host entry of an invertebrate parvovirus. J Virol. 2013; 2013; 87(23):12523-30.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 528914 od 2.9.2011