Doktorské studium

Studijní obor Ekotoxikologie

Název práce: Hodnocení externí a interní expozice chemickým látkám v lidské populaci

Školitel: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Oficiální zadání:
Details about the PhD project are available at the supervisor - assoc. prof. Pavel Cupr (cupr@recetox.muni.cz). Applicants are requested to directly contact supervisor in advance before formally applying.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513304 od 2.9.2011