Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Název práce: Abelovská rozšíření číselných těles

Školitel: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

Předběžné zadání:
Téma je zaměřeno na studium abelovských rozšíření tělesa racionálních čísel, případně imaginárních kvadratických těles. Pozornost je věnována objektům souvisejícím s grupou tříd ideálů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630125 od 2.9.2011