Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Název práce: Algebraická teorie regulárních jazyků

Školitel: doc. RNDr. Libor Polák, CSc.login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 627378 od 2.9.2011