Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Název práce: Analytické metody v CR geometrii

Školitel: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.


Literatura:
CHIRKA, E. M. Introduction to complex analysis. 2nd. printing. Berlin: Springer, 1997. 248 s. ISBN 3-540-63005-8.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 613012 od 2.9.2011