Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Název práce: Analýza signálních molekul v živočišných buňkách

Školitel: Ing. Karel Klepárník, CSc.

Předběžné zadání:
Pokračování výzkumu a vývoje vysoce citlivých metod, bioluminiscence, laserem indukované fluorescence, fluorescenční mikroskopie, korelativní světelné a elektronové mikroskopie a hmotnostní spektrometrie pro analýzu signálních molekul v buněčných populacích a jednotlivých buňkách. Využity budou metody mikro- a nanotechnologií pro výrobu elementů analytických zařízení a syntézu luminiscenčních sond a senzorů.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630246 od 2.9.2011