Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Název práce: Aplikace algebraické topologie v geometrii

Školitel: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

Předběžné zadání:
Téma spočívá ve studiu twistovaných komplexních struktur ve vektorových bandlech nad varietami.
Literatura:
ČADEK, Martin, Michael CRABB a Jiří VANŽURA. Quaternionic structures. Topology and its Applications, 2010, roč. 157 (2010, č. 15, s. 2850-2863. ISSN 0166-8641., ČADEK, Martin, Michael CRABB a Jiří VANŽURA. Obstruction theory on 8-manifolds. Manuscripta Mathematica, 2008, roč. 127(2008), č. 2, s. 167-186. ISSN 0025-2611.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630122 od 2.9.2011