Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Název práce: Aplikace metod lineární algebry v logice

Školitel: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.


Literatura:
D'OTTAVIANO, Itala M. L. a Daniele MUNDICI. Algebraic foundations of many-valued reasoning. Edited by Roberto Cignoli. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. ix, 231. ISBN 0792360095., D'OTTAVIANO, Itala M. L. a Daniele MUNDICI. Algebraic foundations of many-valued reasoning. Edited by Roberto Cignoli. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. ix, 231. ISBN 0792360095., DVUREČENSKIJ, Anatolij a Sylvia PULMANNOVÁ. New trends in quantum structures. Bratislava: Ister Science, 2000. xvi, 541. ISBN 8088683238., MUNDICI, Daniele. Advanced Łukasiewicz calculus and MV-algebras. Dordrecht: Springer, 2011. xviii, 256. ISBN 9789400708402.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 629776 od 2.9.2011