Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Název práce: Astrofyzikální aplikace komponentové analýzy

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Oficiální zadání:
Současné astrofyzikální přístroje chrlí velká kvanta poměrně kvalitních pozorovacích dat, která je jen zapotřebí adekvátním způsobem zpracovat a výsledky posoudit a zasadit do obecnějšího rámce. Arsenál zpracovávatelů astrofyzikálních pozorování se zpravidla omezuje jen na to nejjednodušší použití metody nejmenších čtverců bez vah a Fourierovy analýzy, pozorovatelé rovněž často používají převzatý software, o jehož skutečné funkci nic neví. Pozorovatelům obecně není známa robustní regrese ani komponentová analýza (PCA), která jinak má stejně široké pole použitelnosti jako např. MNČ. Výborně se hodí ke zpracování a klasifikaci světelných křivek proměnných hvězd všeho druhu, ke spojování spektrogramů s cílem zlepšit jejich poměr S/N a určit abundance hvězd, k vyšetřování profilů spektrálních čar a jejich změn, nově též k odstraňování telurických čar ze spekter hvězd a rozplétání dvou i vícesložkových spekter. Variabilnost a pružnost metody, kterou lze kombinovat i s jinými prostředky zpracování, z ní činí mimořádně efektivní instrument, bez něhož by se do budoucna neměl žádný astrofyzik zaměřený na pozorování, neměl obejít.
Cílem práce bude teoretické i praktické zvládnutí metody komponentové analýzy a její adekvátní aplikace na řešení řady konkrétních úkolů z oblasti zpracování fotometrických, spektrofotometrických a spektroskopických dat o hvězdách a jejich soustavách. Zájemce by měl mít solidní znalosti o maticovém počtu a nemělo by mu činit problémy programovat v jazyce Matlab. Měl by rovněž mít zkušenosti v získávání a zpracování astrofyzikálních pozorování.
,
Poznámka:
Seznam základní literatury:
[1] Hyvarinen A., Karhunen J., Oja E. 2001, Independent Component Analysis, John Willey and Sons
[2] Jolliffe, I.T. 2004, Principal Component Analysis, Springer Verlag; 2nd edition
[3] Jackson, J. E. 2003, A User’s Guide to Principal Components, Wiley-Interscience
[4] Meloun, M., Militký, J. 2002, Kompendium statistické zpracování dat, Academia, Praha
[5] Mikulášek, Z.: Principal component analysis - an efficient tool for variable stars diagnostics, 2007, Astronomical and Astrophysical Transactions 26, 1, 63-70, arXiv:astro-ph/0703467


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630725 od 2.9.2011