Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Automobil: Reklama

Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Oficiální zadání:
Při výkladu tématu automobilu a reklamy lze vymezit minimálně tři možná pole zkoumání: reklama na auto (1), reklama na autě (2) a reklama pohledem z okna aut (3). Antropologické výzkumy vztahu automobilu a reklamy jsou spíše na okraji současného antropologického diskurzu. O to důležitější by byla práce pomáhající rozkrytí tohoto badatelského pole, neboť automobil je se světem reklamy úzce spojen již od prvních momentů rozvoje automobilismu koncem 19. století.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 530387 od 2.9.2011