Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Název práce: Automobil a sociokulturní systém: Český film

Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Oficiální zadání:
Anotace: Nástup prvních motorových vozidel (v roce 1886 bylo patentováno Benzovo tříkolové vozidlo se spalovacím motorem, které způsobilo revoluci ve výrobě automobilů) a objev celuloidového pásu s pohyblivými obrázky spadají do závěru devatenáctého století. Tyto dva fenomény se záhy spojily a na plátně se objevil první automobil. Vozidla na plátně zafungovala jako symbolické vyjádření oscilující od vyjádření sociálního statusu jeho majitele, aktuálních estetických kritérií, prezentace technologického pokroku až po normativní roli, kterou v mnoha dílech zastávalo. Jak byly tyto a další antropologické projevy zobrazovány a proměňovány v kontextu doby v české filmové produkci od jejích počátků až do současnosti?


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 513422 od 2.9.2011