Doktorské studium

Studijní obor Fyzikální chemie

Název práce: Charakterizace rekombinaci ve smíšených infekcích pikornavirů

Školitel: Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Oficiální zadání:
Nové druhy pikornavirů mohou vznikat rekombinací stávajících druhů, pokud dojde k záměně matrice v průběhu replikace virového genomu. Takto vzniklé viry, které mohou být vysoce patogenní, mají genom, který je tvořen kombinací sekvencí genomů rodičovských druhů. K rekombinaci dochází, když dva viry koinfikují jednu buňku. Ačkoli byl vznik nových druhů pikornavirů rekombinací potvrzen sekvenováním genomů, v současné době nerozumíme mechanismům, které umožní záměnu matrice v průběhu replikace. Pikornavirová RNA-dependentní RNA-polymeráza (3Dpol) je aktivní v rámci polymerní struktury, která je tvořena pravidelnou dvourozměrnou mřížkou podjednotek polymerázy. Student/ka připraví (3Dpol) a bude studovat pravděpodobnost rekombinace na syntetických RNA molekulách a in vitro transkribovaných genomech. Student/ka bude studovat strukturu komplexů umožňujících rekombinaci s použitím kryo-elektronové mikroskopie. In vitro experimenty budou doplněny in vivo analýzou rekombinace pikornavirů ve smýšených infekcích pikornavirů ve tkáňových kulturách. Simon-Loriere E, Holmes EC. Why do RNA viruses recombine? Nat Rev Microbiol. 2011 Jul 4;9(8):617-26.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 630638 od 2.9.2011