Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Název práce: DIRIGENT geny v regulaci vývoje rostlin

Školitel: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.

Předběžné zadání:
V naší laboratoři se zabýváme studiem signálních drah rostlinných hormonů a to zejména cytokininů ve vývoji modelového organizmu Arabidopsis thaliana (1-4). Na přenosu signálu rostlinných hrmonů cytokininů se podílejí proteiny tzv. vícekrokového přenosu fosfátu (multisptep phosphorelay, MSP). Recentně jsme zjistili, že cytokininy řídí diferenciaci xylému prostřednictvím regulace složení buněčné stěny a jejích biomechanických vlastností. Naše bioinformatická i experimentální zjištěním ukazují na existenci dalších přímých cílů MSP dráhy s potenciálním významem v regulaci vlastností buněčné stěny. Mezi nimi jsou i členové téměř zcela neprozkoumané genové rodiny Arabidopsis thaliana DIRIGENT (AtDIR). Na základě našich předběžných zjištění se zdá, že AtDIR geny by mohly hrát důležitou roli v odpovědi rostlin na biotický i abiotický stres a organogenezi. Cílem projektu bude analyzovat roli AtDIR13 a AtDIR14 v regulaci vývoje Arabidopsis. Práce bude zahrnovat využití současných genetických, molekulárně biologických a pokročilých zobrazovacích technik včetně recentně zavedené metody Brillouin zobrazování vyvinuté pro neinvazivní měření biomechanických vlastností buněčné stěny (5). Projekt slibuje odhalení nových mechanismů se zásadním významem v hormonální regulaci rostlinného vývoje. Školitel: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. Očekáváme: Chuť pracovat a učit se nové věci, ambici dosáhnout špičkových výsledků. Nabízíme: Experimentální práci na vlastním projektu s možností publikace v prestižních mezinárodních časopisech, příjemný kolektiv, laboratoře vybavené na světové úrovni, možnost pracovních stáží v zahraničí, prostředí nového univerzitního kampusu, intelektuální zázemí a pomoc při řešení dílčích problému spojených s prací, kompetitivní finanční ohodnocení odpovídající zájmu a pracovnímu výkonu. Kontakt a bližší info: 5 4949 4165, e-mail: hejatko@sci.muni.cz, http://www.ceitec.eu/ Literatura 1. Dobisova, T., et al. (2017). Plant Physiol 174, 387-404. 2. Paniagua, C., et al. (2017). J Exp Bot. 3. Pernisova, M., et al. (2016). New Phytol 212, 497-509. 4. Zd'arska, M., et al. (2013). Plant Physiology 161, 918-930. 5. Elsayad, K., et al. (2016). Sci Signal 9, rs5.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 578072 od 2.9.2011